Lokaler

Gamla Sjukhuset, Rommehedslägret, 2010. En omfattande renovering av såväl exteriör som interiör inleds och ett stort steg mot vår vision om den imponerande byggnaden som ett naturligt centrum för levande kultur- och byggnadsvård har tagits.

Är du hantverkare, konstnär eller på något annat sätt kreativt yrkesutövande? Söker du dessutom en inspirerande arbetsmiljö i kulturhistoriska lokaler där erfarenheter utbyts och idéer förverkligas? Kontakta oss för en visning i Rommehedslägrets Gamla Sjukhus.

Historik

Vårt drömhus, det Gamla Sjukhuset, stod efter tre års arbete färdigt 1867. Huset byggdes på stenfot med liggande timmerväggar som kläddes med papp och panel såväl utvändigt som invändigt och på taket lade man skiffer. De utvändiga trapporna var av sten och fasaderna var då liksom nu vitmålade.

Husets tre våningar inrymde 20 kakelugnsförsedda sjukrum, en läkarbostad och en mottagning. Totalt beräknade man att det fanns plats i byggnaden för två officerssängar, fyra underofficerssängar och sextio manskapssängar. Huset vinterbonades inte förrän 1916 och det är lätt att föreställa sig den dagliga aktivitet som måste ha pågått under vinterhalvåret för att hålla elden vid liv i husets alla kakelugnar.

Ett gammalt fotografi skvallrar om hur huset såg ut vid sekelskiftet 1800-1900.